Her ligger våres pensum som elevene skal lære seg til sine respektive graderinger. Heftene er gode å ha når dere skal trene egentrening. Men husk at det er på treningene dere lærer mønster, teknikker og one-step. Spør instruktør på trening om det er noe dere lurer på. Vær også oppmerksom på at det kan skje små endringer underveis.

Pensumhefte

Pensumhefte one-step